ตำแหน่งงานที่ต้องการ

แผนก/ฝ่าย: แผนกพัฒนาระบบ

ตำแหน่งงาน: Programmer (Windows & Web Application)  จำนวน 3 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติ:
 1. จบปริญญาตรี หลักสูตรหรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. เรียนหรือเคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET, AB.NET, C#.NET, HTML/CSS/JAVA Script 
 3. เคยใช้เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Studio
 4. มีความรู้พื้นฐานการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server หรือเคยเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 5. มีความคิดขยัน อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน และพร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ
หมายเหตุ มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมหรือเคยทำงานจริงมาก่อนมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งงาน: Programmer (Mobile Application)  จำนวน 2 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติ:
 1. จบปริญญาตรี หลักสูตรหรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลนีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. เรียนหรือเคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET, C#.NET 
 3. เชื่อมโยงข้อมูล API/Web Service ในรูปแบบ XML/JSON
 4. เคยใช้เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Studio
 5. มีความรู้พื้นฐานการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server หรือเคยเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 6. มีความคิดขยัน อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน และพร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ
หมายเหตุ มีประสบการณ์เคยพัฒนา Mobile App มาก่อนมีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 

แผนก System & Server

- N/A -

แผนก Product

- N/A -

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายบุคคล เวลา 8.30 - 18.00 น.

เบอร์โทร: 
02-594-3334 - 3335 ต่อ 503
02-594-3794 - 3795 ต่อ 503

eMail: info@nti.co.th