คุณกิตติ สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ

รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มเสมาคุณูปการ

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 127 ปี เมื่อวันจันทร์ 1 เมษายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

Image Alt TextImage Alt Text
 

NTi ยินดีต้อนรับ

เราคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพในการจัดทำโซลูชั่น และการบริการที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในกลุ่มองค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
IT Consulting & Training

บริการให้คำปรึกษาด้านไอที NTi ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม Telecommunication (TE) ระดับ A และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเคยเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับ “สถาบันวิทยาการ สวทช. NSTDA Academy” (ศูนย์ฝึกอบรม NECTEC) มีความชำนาญเฉพาะด้านที่มีประกาศนียบัตรรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำต่างๆ เช่น Microsoft (MCT, MCSD, MCITP), Cisco (CCNP, CCNA), VMWARE (VTSP) เป็นต้น

IT Design & Implementation

บริการออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์และปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องของการเชื่อมสายสัญญาณระบบเครือข่าย สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค (UTP & Fiber Optic) สายสัญญาณระบบสื่อสาร (Telecommunication) การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Wire & Wireless) ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ระบบงานที่ออกแบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Maintenance

บริการซ่อมบำรุงและดูแลระบบ (Maintenance) หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนต่างมอบความไว้วางใจให้ NTi เป็นผู้ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไอที ระบบงานสารสนเทศรวมถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

Application Solution, BI & BIG DATA

พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถจัดทำระบบให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ โดยใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัย จึงทำให้สามารถพัฒนาระบบงานให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังมีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพงาน และการบริหารโครงการตามมาตรฐาน ISO29110 จึงทำให้ระบบงานที่พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

บริการของเรา


NTi ยึดถือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตามคำขวัญที่ว่า “A Commitment to Quality” ของบริษัทตลอดมา เพื่อให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด จากทีมงานที่มีประสบการณ์
และการบริหารงานที่มีมาตรฐาน โดยยึดถือคุณภาพของงานและความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นลำดับแรกเสมอมา บริการของเราประกอบไปด้วย

IT Consulting & Training

บริการให้คำปรึกษาด้านไอที NTi ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม Telecommunication (TE) ระดับ A

IT Design & Implementation

บริการออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ IT และปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Maintenance

บริการออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ IT และปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Application Solution

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระบบงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ทั้งในรูปแบบ Windows App, Web App, Mobile App ทั้งระบบปฏิบัติการ Android, IOS และ Windows phone โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

 

Data Warehouse & BI

มีประสบการณ์และทีมงานที่เคยออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูล Data Warehouse ด้วย Business Intelligence (BI) และพร้อมสำหรับบริการ Big Data & AI ในอนาคต

Design Web Site

รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์องค์กร ที่มีความสวยงาม ทันสมัย ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการเว็บไซต์ Content Management System (CMS) รองรับ Responsive Design

ระบบติดตามการทำงานและการใช้คอมพิวเตอร์

Track Employee Attendance and Computer Use System

ระบบติดตามการทำงานของพนักงานและการใช้คอมพิวเตอร์ จะทำการตรวจสอบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ตรวจสอบแอปพลิเคชั่นที่ใช้ จับภาพหน้าจอ และสามารถสร้างรายงาน (Report)ได้ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาจะสามารถตรวจสอบเพื่อแนะนำการทำงาน และตรวจสอบการทำกิจกรรมในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม